Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dofinansowanie do usuwania azbestu

 

Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW

„Część 1 – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017”

w załączeniu regulamin:regulamin WFOŚiGW

 

Azbest w Gminie Gorzków.

azbest        W związku z realizacją projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków" w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie informujemy, że o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne.
Refundacją objęte zostaną koszty związane z demontażem, odbiorem (załadunek, transport, rozładunek) oraz deponowaniem odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Termin składania wniosków do 11 kwietnia 2016 r.

Osoba do kontaktu: Sławomir Stasieczek
Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, pokój nr 10 tel. 84 683 81 56 wew. 315

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Zaproszenie do składania ofert na utylizację azbestu.

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków.

                                                                        

       

        W związku z realizacją projektu pn. "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa lubelskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, ogłaszamy nabór wniosków o udzielanie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku na terenie Gminy Gorzków.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 4 - 29 listopada 2013 r.

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie: azbest.lubelskie.pl

 

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//