Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Pomoc rzeczowa dla szpitala w Krasnymstawie.


        Nawiązując do dobrych tradycji lat ubiegłych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową w postaci produktów rolnych (ziemniaki, marchew, cebula, pietruszka, buraki czerwone itp.).

Pozyskane produkty zostaną wykorzystane w Kuchni Szpitala do przygotowania posiłków dla hospitalizowanych pacjentów co dodatkowo wpłynie na podniesienie standardu żywienia, a zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczone zostaną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń.

Za okazane zrozumienie potrzeb serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i pacjentów.

Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie
Piotr Matej

Rekrutacja do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy.

        Informacja Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotycząca naboru młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek OHP na rok szkolny 2017-2018 ... czytaj więcej

Zaproszenie

PPP plakat 2017

Mobilny Punkt Informacyjny w Gorzkowie.

plakat MPI Gorzków 22.09.2017

Nowy okres zasiłkowy

500

Informacja:Nowy okras zasiłkowy - składanie wniosków.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//