Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

        Na podstawie § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) informuję, że w dniach 7 – 16 kwietnia 2018 r. na terenie województwa lubelskiego zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
- Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
- Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
- Nie wolno dotykać szczepionki!
- Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się
z lekarzem
- Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
- Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
- Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy

 

 1. WÓJT GMINYGORZKÓW

  OGŁASZA otwarty i konkurencyjny nabór

  na wolne stanowisko urzędnicze pracownika d/s księgowości podatkowej i obsługi finansowej

  wwymiarzepełnegoetatu.

 2. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Gorzków

ul. Główna 9 ,

22-315 Gorzków-Osada

w zamkniętej kopercie z dopiskiem :“Nabór na stanowisko ds księgowości podatkowej i obsługi finansowej

 • do dnia 5 kwietnia 2018 r.dogodz.1100
 • opublikowanie list kandydatów w dniu 05-04-2018 do godz 1500,
 • test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 10-04-2018 od godz 900,
 • rozmowa kwalifikacyjna z trzema osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym w dniu 10-04-2018 od godz 1200
 • przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-05-2018 r.
 • Treść ogłoszenia : Nabór kandydatów
 • Złożone oferty:

 

Karolina Puławska zam. Kolonia Stężyca,

Repeć Iwona zam. Krasnystaw

Ewelina Rzymowska zam. Krasnystaw

Wszystkie spełniają wymagania formalne.

Kandydatki są zaproszone na test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b) z ogłoszenia w dniu 10-04-2018 od godz 900,

Zakres sprawdzanej wiedzy z tematów:

    • postępowania administracyjnego,

    • postępowania podatkowego,

    • samorządu gminnego,

    • pracowników samorządowych,

    • finansów publicznych

    • rachunkowości,

    • znajomość przepisów prawa lokalnego,

oraz posiadanych umiejętności obsługi programów komputerowych z zakresu edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego (programy Microsoft Office - 2007 lub Apache OpenOffice 4.1.5)

Wyniki postępowania konkursowego - ocena punktowa:

Karolina Puławska: 

1- odpowiedzi na pytania -26 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 4 pkt

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 35 

 

Ewelina Rzymowska: 

1- odpowiedzi na pytania - 10 pkt

2- dokumenty arkusz kalkulacyjny i dokument tekstowy - 9 pkt 

3- rozmowa kwlifikacyjna - 5 pkt

Razem punkty - 24

 

Iwona Repeć - zrezygnowała z konkursu

 

Bezpłatna pomoc prawna w powiecie krasnostawskim w 2018 roku.

NPP powiat krasnostawski-2

 

 

Na jaką pomoc możemy liczyć?
Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-aministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

Czytaj więcej...

„spoKREWnieni służbą" - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

spokrewnieni-net
        Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą".

Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski.
Z okazji tych obchodów pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży chcą złożyć im hołd oddając krew potrzebującym: chorym i ofiarom wypadków. Krew jest bezcennym darem w czasie pokoju, równie bezcennym jak ofiarna walka Żołnierzy Wyklętych o niepodległość.
Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca 2018 roku może przyłączyć się każdy z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: „spoKREWnieni służbą".
Główna zbiórka krwi odbędzie się we wtorek, 20 marca 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).
Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec naszego województwa. Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.
Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia oraz integracji urzędników oraz służb wokół idei honorowego krwiodawstwa. Pamiętajmy o tym, że nasza krew jest bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem!
Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą" objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej.
Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
Dołącz do Honorowego Oddawania Krwi. Podaj hasło „spoKREWnieni służbą".

Wszystkiego najlepszego...

dzien kobiet 2018 www2

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//