Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nabór pracownika w Urzędzie Gminy -podatki

Wójt Gminy Gorzków ogłasza nabów na wolne stanowiska urzędnicze:
Zatrudnienie w 
Urząd Gminy Gorzków
22-315 Gorzków-Osada
ul Główna 9
2. Określenie stanowiska:
a) Stanowisko ds księgowości podatkowej,
b) Stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych,
Prowadzone jest jedno wspólne postępowanie konkursowe na oba stanowiska.
Kandydaci mogą aplikować na oba stanowiska lub na jedno wybrane (wymagane są tylko jedne dokumenty).
Nabór kandydatów:
skł
adanie ofert

dodnia 22 maja 2018 r.dogodz.1100( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

opublikowanie list kandydatów w dniu 22-05-2018 do godz 1500,

test pisemny z wiedzy z zakresu zgodnie z pkt 3.b): w dniu 23-05-2018 od godz 900,

rozmowa kwalifikacyjna z pięcioma osobami, które otrzymały największą ilość punktów w teście pisemnym

w dniu 23-05-2018 od godz 1200,

przewidywany termin rozpoczęcia pracy od dnia 01-06-2018 r.

Szczególy w ogłoszeniu:ogłoszenie naboru

Informacja z otwarcia ofert:

 

Zgodnie z ogłoszonym konkursem do godz 1100 dnia 22 nmaja 2018 roku wpłynęły oferty kandydatów:

 

  1. Katarzyna Szczepanik zam. Wielkopole,

  2. Sylwia Jaślikowska zam. Zamostek

  3. Dominika Waszczyńska zam. Krasnystaw

  4. Sylwia Kowalik zam. Olchowiec

  5. Szczegóły:z otwarcia
  6. Wyniki postępowania Konkursowego:
  7. Komisja rekomenduje zatrudnienie  kandydatów:
  8. a) Na stanowisko ds księgowości podatkowej, Panią Sylwię Jaślikowską.

  9. b) Na stanowisko ds wymiaru podatku i opłat lokalnych, Panią Dominikę Waszczyńską
  10. Przewodniczący komisji Sekretarz Gminy Kazimierz Policha

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//