Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Serdeczne podziękowania...

 

Wsparcie rzeczowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie – podsumowanie

 

 

        Składam serdeczne podziękowania dla sołtysów oraz mieszkańców Gminy Gorzków, którzy wzięli udział w tegorocznej zbiórce produktów rolnych dla Szpitala w Krasnymstawie.

Zbiórka trwała od miesiąca września do końca października. W tym czasie dzięki Państwa zaangażowaniu z dwudziestu sołectw zebranych zostało aż 398 worków z darami. Tak sprawnie przeprowadzona akcja zbiórki jest efektem zarówno współpracy sołtysów z mieszkańcami oraz ofiarności mieszkańców, którzy po raz kolejny podzielili się posiadanymi zbiorami.

      Drodzy mieszkańcy swoją postawą udowodniliście, że istnieją ludzie dobrej woli, na których można polegać w trudnych sytuacjach.

Marek Kasprzak    
/-/ Wójt Gminy Gorzków

Super Sołtys 2016.

         Super Tydzień Krasnostawski wspólnie z Radiem Bon Ton i we współpracy z Powiatem Krasnostawskim i SLGD „Krasnystaw PLUS" pragnie docenić i uhonorować ludzi, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności, integrują wieś, inspirują i mobilizują mieszkańców do działania, są łącznikiem między mieszkańcami i samorządem gminnym.
Promocji ich pracy ma służyć prezentacja SOŁTYSÓW na łamach naszego tygodnika oraz konkurs pod nazwą SUPER Sołtys 2016.
Redakcja prezentuje na łamach Super Tygodnia wszystkich sołtysów działających w powiecie krasnostawskim. Na najbardziej zaangażowanych sołtysów mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy. Zwycięzca otrzyma od naszej redakcji nagrodę główną – kosiarkę spalinową.
Nagrodzimy także 10 sołtysów z największą liczbą głosów.
Ogłoszenie wyników konkursu SUPER Sołtys 2016 odbędzie się w lutym 2017 r. na GALI SUPER Sołtysów połączonej z BALEM Sołtysów.

Komunikat Nr 1/2016 z dnia 19 września 2016r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

Do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane).
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasileniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych...czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. czytaj więcej

Profilaktyka po LUBELSKU.

profilaktyka po lubelsku plakat
        Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców realizuje cykl akcji
profilaktycznych pod hasłem PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. Inauguracyjna odbyła się 22 września w roku ubiegłym. Kolejna będzie miała miejsce 22 września 2016. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. W ramach naszej akcji w przychodniach zrzeszonych w LZLR-P tego dnia pacjenci będą mogli zgłosić się celem bezpłatnego wykonania profilaktycznego badania morfologii krwi. Każde badanie będzie ocenione przez lekarza rodzinnego, a jego wyniki i zalecenia przekazane pacjentowi.
Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych szpiku oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.  więcej informacji

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//