Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Mobilny Punkt Informacyjny.

        Zapraszamy na spotkanie z konsultantami z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, którzy będą udzielać informacji o możliwościach wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej.

 

Szczegóły spotkania

Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.

 

www.europejskipoziom.pl

www.fuda.com.pl

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Gorzków

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Numer

obwodu

Granice

obwodu glosowania - sołectwa

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Borsuk, Chorupnik, Gorzków Osada,

Gorzków Wieś, Góry, Józefów, Zamostek

Centrum Społeczno-Kulturalne

Gorzków-Osada ul Nadrzeczna 4

(lokal przystosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych)

2

Bogusław, Felicjan, Orchowiec

Remiza OSP

Orchowiec 180

(lokal przystosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych)

3

Wielkopole, Wielobycz, Widniówka,

Wiśniów

Budynek po byłej szkole

Wielkopole 80

4

Piaski Szlacheckie

Remiza OSP

Piaski Szlacheckie 25A

5

Borów, Borów Kolonia, Czysta Dębina,

Czysta Dębina Kolonia

Remiza OSP

Borów 114

(lokal przystosowany do potrzeb osób

niepełnosprawnych)

6

Antoniówka

Remiza OSP

Antoniówka 38

7

Baranica

Budynek po byłej szkole

Baranica 22

8

Bobrowe, Olesin

Budynek po byłej szkole

Bobrowe 81

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Gorzków wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Gorzkowie-Osadzie.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 25 maja w godz. od 700 do 2100.

Wójt Gminy Gorzków I-I Marek Kasprzak

Druk zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

 

Przełożenie terminu szczepień lisów wolnożyjących.

        Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Krasnymstawie informuje o przełożeniu terminu szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

W załączeniu pismo Z-cy Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie z dnia 22.04.2014 r.

 

Załączniki:

Pismo

Życzenia Świąteczne.

zyczenia strona wielkanoc 2014

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//