Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obwieszczenie.

Obwieszczenie 20 03 2014

Dofinansowanie tworzenia spóldzielni socjalnych.

 

Informujemy, że  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt:

Wsparcie inicjatyw powstawania PES w subregionie chełmsko – zamojskim”, który umożliwia osobom niezatrudnionym w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat) z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego (tj. powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, M. Chełm, M. Zamość, tomaszowskiego i zamojskiego) otrzymanie środków finansowych na założenie lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.

Czytaj więcej...

Wybory uzupełniające Antoniówka

ZARZĄDZENIE NR 58

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzków

Na podstawie art. 192 i 193 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 102, poz. 588; Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889; Nr 171 poz.1016 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 1399) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Gorzków w jednomandatowym okręgu

wyborczym Nr 12 (obejmującym sołectwo Antoniówka), w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 11 maja 2014 r.

§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w sposób

zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Gorzków.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WOJEWODA LUBELSKI - Jolanta Szołno – Koguc

KALENDARZ WYBORCZY

Czytaj więcej...

Komunikat Koła Łowieckiego.

Witam państwa

        W związku z coroczną organizacją polowań na drapieżniki Zarząd koła łowieckiego nr 81 w Gorzkowie informuje że zgodnie z pismem ZO PZŁ w Chełmie w dniach 15 , 16 Luty zostaną przeprowadzone polowania zbiorowe z udziałem nagonki.

15 luty na terenie gmin Łopiennik, Gorzków i Żółkiewka.

16 luty na terenie gmin Gorzków, Rudnik i Żółkiewka.

 

pozdrawiam

  Prezes Koła Łowieckiego
Nr 81 "SARNA w Gorzkowie
          Jerzy Kotuła

Pomoc osobom poszkodowanym na Ukrainie.

 

Szczegóły

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//