Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nowe rozwiązania prawne w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazuje w załączeniu list Ministra Władysława Kosiniak-Kamysza w sprawie kampanii informacyjno-promocyjnej, dotyczącej nowych rozwiązań prawnych w zakresie urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
Z wyrazami szacunku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

 

 

Załączniki:

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

WÓJT

GMINY GORZKÓW

 

OGŁASZA

otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w wymiarze pełnego etatu.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca prac projektowych

Wójt Gminy Gorzków pragnie poinformować mieszkańców Gminy Gorzków biorących udział w realizacji projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik", że od dnia 9 grudnia 2013 r. na terenie gminy Gorzków będą prowadzone prace z zakresu przygotowania dokumentacji projektowo-technicznej w celu montażu kolektorów słonecznych. Z wizytą w Państwa domach mogą pojawić się przedstawiciele Wykonawcy inwestycji- konsorcjum: Hoven Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków; Hoven Inwestycje Sp. z o.o., ul. Bratysławska 1 a, 31-201 Kraków. Projektanci będą posiadać stosowne zaświadczenia wydane przez Wójta Gminy Gorzków. Prosimy właścicieli nieruchomości o życzliwą współpracę i dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień na danym etapie realizacji inwestycji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.12.2013 r.

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert na: „Uruchomienie strony internetowej i innych narzędzi ICT w celu wdrożenia i promocji rozwiązań, usług i produktów czystej energii" oraz „Uruchomienie serwisu dla użytkowników umożliwiające dokonywanie transakcji on-line" w ramach projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Termin składania ofert do dnia 09.12.2013 r., godz. 11:00.

Marek Kasprzak
/-/Wójt Gminy Gorzków

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 

Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik

 

Projekt pn.: „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.


Projekt polega na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gorzków i Rudnik.


Beneficjentem projektu jest Gmina Gorzków (lider projektu) i Gmina Rudnik (partner projektu).


Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy Gminą Gorzków a Województwem Lubelskim w dniu 28 października 2013 r.


Całkowita wartość projektu wynosi 5 638 110, 00 PLN. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wynosi 4 792 393, 50 PLN.


Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na III kwartał 2014 roku.

Gmina Gorzków informuje, że nadal przyjmowane są zgłoszenia właścicieli indywidualnych budynków mieszkalnych do udziału w projekcie. Osoby te są przyjmowane na listę  rerezerwową. Mieszkańcy Gminy Gorzków powinni dokonywać zgłoszenia w Urzędzie Gminy.   

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//