Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie podaje do wiadomości poniższe komunikaty:

Komunikat Nr 1/2017 z dnia 20 września 2017r. o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego
Komunikat Nr 2/2017 z dnia 20 września 2017r. o obowiązku usuwania śniegu i lodu

Pomoc rzeczowa dla szpitala w Krasnymstawie.


        Nawiązując do dobrych tradycji lat ubiegłych Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc rzeczową w postaci produktów rolnych (ziemniaki, marchew, cebula, pietruszka, buraki czerwone itp.).

Pozyskane produkty zostaną wykorzystane w Kuchni Szpitala do przygotowania posiłków dla hospitalizowanych pacjentów co dodatkowo wpłynie na podniesienie standardu żywienia, a zaoszczędzone środki pieniężne przeznaczone zostaną na podniesienie jakości udzielanych świadczeń.

Za okazane zrozumienie potrzeb serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i pacjentów.

Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie
Piotr Matej

Rekrutacja do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy.

        Informacja Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotycząca naboru młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek OHP na rok szkolny 2017-2018 ... czytaj więcej

Nowy okres zasiłkowy

500

Informacja:Nowy okras zasiłkowy - składanie wniosków.

Komunikat Rządowego Cenntrum Bezpieczeństwa

upaly

Komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//