Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

szkolenie komputerowe

Centrum Szkoleń Informatycznych w Kaśniku

Zaprasza

  1. BEZPŁATNE SZKOLENIA

– komputerowe (80 godzin): obejmujące kompetencje informatyczne i informacyjne (np. podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci w tym obsługa Internetu i poczty elektronicznej, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne) zakończone certyfikatem VCC.

DLA KOGO?

Wsparciem w ramach projektów zostaną o

bjęte osoby powyżej 25 roku życia posiadające maksymalnie średnie wykształcenie i zamieszkujące na terenie woj. Lubelskiego bez względu na posiadany status na rynku pracy w tym:

  • osoby z niepełnosprawnościami  (osoby te będą kwalifikowane do udziału w szkoleniu na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności)
  • osoby po 50 roku życia

Planowany okres realizacji szkoleń lipiec 2016 – lipiec 2017

plakat informacyjny

Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

z dnia 14 listopada 2016r.
        o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Gorzków (obręb 0008-Chorupnik, ark. mapy 1) oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 196/1, o powierzchni 0,0125 ha stała się z mocy prawa własnością Województwa Lubelskiego. czytaj więcej...

z dnia 15 listopada 2016r.
        o wydaniu decyzji potwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Gorzków (obręb 0008-Chorupnik, ark. mapy 1), oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2004/1, o powierzchni 0,0126 ha stała się z mocy prawa własnością Województwa Lubelskiego. czytaj więcej...

Konkurs Floriany.


        Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!
Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowaniu zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i wiekszych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu. czytaj więcej...
Szczegółowe informacje, regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Serdeczne podziękowania...

 

Wsparcie rzeczowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie – podsumowanie

 

 

        Składam serdeczne podziękowania dla sołtysów oraz mieszkańców Gminy Gorzków, którzy wzięli udział w tegorocznej zbiórce produktów rolnych dla Szpitala w Krasnymstawie.

Zbiórka trwała od miesiąca września do końca października. W tym czasie dzięki Państwa zaangażowaniu z dwudziestu sołectw zebranych zostało aż 398 worków z darami. Tak sprawnie przeprowadzona akcja zbiórki jest efektem zarówno współpracy sołtysów z mieszkańcami oraz ofiarności mieszkańców, którzy po raz kolejny podzielili się posiadanymi zbiorami.

      Drodzy mieszkańcy swoją postawą udowodniliście, że istnieją ludzie dobrej woli, na których można polegać w trudnych sytuacjach.

Marek Kasprzak    
/-/ Wójt Gminy Gorzków

Super Sołtys 2016.

         Super Tydzień Krasnostawski wspólnie z Radiem Bon Ton i we współpracy z Powiatem Krasnostawskim i SLGD „Krasnystaw PLUS" pragnie docenić i uhonorować ludzi, którzy działają na rzecz lokalnych społeczności, integrują wieś, inspirują i mobilizują mieszkańców do działania, są łącznikiem między mieszkańcami i samorządem gminnym.
Promocji ich pracy ma służyć prezentacja SOŁTYSÓW na łamach naszego tygodnika oraz konkurs pod nazwą SUPER Sołtys 2016.
Redakcja prezentuje na łamach Super Tygodnia wszystkich sołtysów działających w powiecie krasnostawskim. Na najbardziej zaangażowanych sołtysów mieszkańcy mogą oddawać swoje głosy. Zwycięzca otrzyma od naszej redakcji nagrodę główną – kosiarkę spalinową.
Nagrodzimy także 10 sołtysów z największą liczbą głosów.
Ogłoszenie wyników konkursu SUPER Sołtys 2016 odbędzie się w lutym 2017 r. na GALI SUPER Sołtysów połączonej z BALEM Sołtysów.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//