Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zmiany w podatkach.

        Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym. Zmiany wprowadzono na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

Czytaj więcej...

Wesołych, Spokojnych i Radosnych...

strona BN 2015 4 strona

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w dniach:

24.12.2015 (Wigilia) i 31.12.2015 (Sylwester)

Urząd Gminy będzie czynny do godz. 1300.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 10.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski – Gliniska – Olesin – Bobrowe od km 4+975 do km 5+600 – etap I”.   <<< więcej >>>

Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!

 

        Związek Banków Polskich prowadzi Kampanię Informacyjną, której celem jest poszerzenie wiedzy o możliwości i potrzebie zastrzegania w bankach wszystkich utraconych dokumentów. Bez względu na to czy zostały one skradzione czy zagubione.

Kampania jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo osób, które utraciły dokumenty tożsamości.

Inicjatywa ma przede wszystkim informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//