Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Uwaga! Wyłudzenia pieniędzy w związku z realizacją programu 500+

Szanowni Państwo,

        W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry i zaćmy).

           W dniu 29 marca 2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Nadrzeczna 1 w Gorzkowie w godzinach od 800 do 1200 odbędą się badania wzroku oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Zapisy telefoniczne 846838687

Koszt badania ostrości wzroku 5zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10zł (dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 29 marca 2016r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczna oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych (powyżej 16-go roku życia).

Serdecznie zapraszamy          

OKO-LUX sp. z o.o.           

Informacja KRUS.

krus logo        W związku z wejściem w życie od dnia 01.10.2015r. nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru - rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia, informujemy, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem w KRUS upływa z dniem 1 kwietnia 2016r.


     DYREKTOR          
inż. Zdzisław Antoń    

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Działając na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2031) zawiadamiam o wydaniu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw decyzji nr. AB.6740.56.2016 z dnia 03 marca 2016 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119L Majdan Krzywski - Gliniska - Olesin - Bobrowe
od km 4+975 do km 5+600 - etap I"

<<< czytaj więcej >>>

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//