Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. czytaj więcej

Profilaktyka po LUBELSKU.

profilaktyka po lubelsku plakat
        Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców realizuje cykl akcji
profilaktycznych pod hasłem PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. Inauguracyjna odbyła się 22 września w roku ubiegłym. Kolejna będzie miała miejsce 22 września 2016. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. W ramach naszej akcji w przychodniach zrzeszonych w LZLR-P tego dnia pacjenci będą mogli zgłosić się celem bezpłatnego wykonania profilaktycznego badania morfologii krwi. Każde badanie będzie ocenione przez lekarza rodzinnego, a jego wyniki i zalecenia przekazane pacjentowi.
Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych szpiku oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.  więcej informacji

Pomóż Amelce Dobek

Pomóż Amelce Dobek, która oczekuje na operację chorego oka.  Dziewczynka choruje na siatkówczaka - złośliwego nowotworu oka.  Na leczenie w Stanach Zjednoczonych  potrzeba 1,5 mln zł.
W Urzędzie Gminy  Gorzków jest prowadzona  zbiórka plastikowych nakrętek.
Zachęcamy do pomocy, bo liczy się każda złotówka.

Szczegóły i formy pomocy na stronie: https://www.facebook.com/amelkamarzycielka/

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 26 sierpnia 2016 r. na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.374.2016 z dnia 26.08.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2126L Orchowiec-Gorzków od km 6+900 do km 13+329,71 długość 6,429.71 km i nr 3105L Olchowiec-Gorzków od km 7+411 do km 8+462,01 długość 1,051.01 km łącznie długość 7,480,72 km... czytaj więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Święto zbiorów w Gorzkowie"

Gorzków-Osada, 04.08.2016 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239),  uznając celowość realizacji zadania publicznego,  zamieszcza się następująca ofertę:

  1. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Święto zbiorów w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 12.08.2016 r.  do 31.08.2016 r.

            Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

            Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 5 000, 00 zł.

            Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 11 sierpnia  2016 roku.

            Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 04.08.2016 r. do dnia 11.08.2016 r.


Kazimierz Policha

/-/ Sekretarz Gminy

z up. Wójta Gminy Gorzków

Załącznik nr 1. Oferta SMZG z dnia 04.08.2016 r. 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//