Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Nr 1/2016 z dnia 19 września 2016r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

Do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

        Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane).
W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasileniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych...czytaj więcej

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. czytaj więcej

Profilaktyka po LUBELSKU.

profilaktyka po lubelsku plakat
        Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców realizuje cykl akcji
profilaktycznych pod hasłem PROFILAKTYKA PO LUBELSKU. Inauguracyjna odbyła się 22 września w roku ubiegłym. Kolejna będzie miała miejsce 22 września 2016. Jest to Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. W ramach naszej akcji w przychodniach zrzeszonych w LZLR-P tego dnia pacjenci będą mogli zgłosić się celem bezpłatnego wykonania profilaktycznego badania morfologii krwi. Każde badanie będzie ocenione przez lekarza rodzinnego, a jego wyniki i zalecenia przekazane pacjentowi.
Oprócz badania pacjenci będą informowani o możliwości zostania dawcą komórek macierzystych szpiku oraz będzie możliwość zarejestrowania się jako potencjalny dawca.  więcej informacji

Pomóż Amelce Dobek

Pomóż Amelce Dobek, która oczekuje na operację chorego oka.  Dziewczynka choruje na siatkówczaka - złośliwego nowotworu oka.  Na leczenie w Stanach Zjednoczonych  potrzeba 1,5 mln zł.
W Urzędzie Gminy  Gorzków jest prowadzona  zbiórka plastikowych nakrętek.
Zachęcamy do pomocy, bo liczy się każda złotówka.

Szczegóły i formy pomocy na stronie: https://www.facebook.com/amelkamarzycielka/

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego.

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r.- o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 26 sierpnia 2016 r. na wniosek inwestora - Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.374.2016 z dnia 26.08.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej Nr 2126L Orchowiec-Gorzków od km 6+900 do km 13+329,71 długość 6,429.71 km i nr 3105L Olchowiec-Gorzków od km 7+411 do km 8+462,01 długość 1,051.01 km łącznie długość 7,480,72 km... czytaj więcej

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//