Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Święto zbiorów w Gorzkowie"

Gorzków-Osada, 04.08.2016 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 239),  uznając celowość realizacji zadania publicznego,  zamieszcza się następująca ofertę:

  1. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Święto zbiorów w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 12.08.2016 r.  do 31.08.2016 r.

            Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

            Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 5 000, 00 zł.

            Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 11 sierpnia  2016 roku.

            Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 04.08.2016 r. do dnia 11.08.2016 r.


Kazimierz Policha

/-/ Sekretarz Gminy

z up. Wójta Gminy Gorzków

Załącznik nr 1. Oferta SMZG z dnia 04.08.2016 r. 

Ogólnopolskie Dni NATO.

Plakat Piknik NATO

Uwaga upały!

uwaga upaly

        Zgodnie z prognozą IMGW oraz informacją otrzymaną z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ciągu najbliższych dni (do 26 czerwca) na obszarze całego kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (od 30oC do 35oC).
Ponadto w sobotę i niedzielę można spodziewać się burz, miejscami z gradem, głównie w południowo-zachodniej części kraju.

        Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego województwa przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu drogowego i kolejowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowych, a także wzrost zagrożenia pożarowego w lasach.
Należy przede wszystkim unikać długiego przebywania na słońcu. Trzeba koniecznie pamiętać o spożywaniu odpowiedniej ilości wody. Osobami najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo są dzieci, osoby starsze i samotne. <<< więcej >>>

 

Wójt Gminy Gorzków      
Kierownik GOPS Gorzków   

Uwaga -wirus komputerowy

OSTRZEŻENIE

Dotyczy – potencjalnego zagrożenia cybernetycznego

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2016 r. na FAX Dyżurnej Służby Operacyjnej WCZK przy Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie wpłynęło ze spółki PGE Obrót S.A. ostrzeżenie o potencjalnym zagrożeniu sieci informatycznych wirusem rozprzestrzenianym za pomocą „fałszywego" e-rachunku za energię elektryczną. W mailu wskazywany jest link, pod którym można wyjaśnić powody otrzymania wysokiego rachunku. Po  otwarciu  linku  komputer zostaje  zainfekowany  wirusem  typu  „Trojan”.

Informacja PGE: PGE-trojan

 

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”.

mlodzi aktywni

 

        Projekt jest skierowany do osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Liczba uczestników: 140 os.  <<< czytaj więcej >>>

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//