Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zagłosuj na DĄB BOLKO.


 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

<<< ZAGŁOSUJ >>>

Sezon motocyklowy 2015 na Szlaku Jana III Sobieskiego.

Stowarzyszenie „Free Wings Krasnystaw” zaprasza wszystkich chętnych motocyklistów, turystów oraz mieszkańców regionu dnia 18 kwietnia 2015 roku w Gorzkowie–do udziału w imprezie otwierającej sezon motocyklowy 2015 – impreza będzie finałem projektu pn. „Organizacja imprezy otwierającej sezon motocyklowy 2015 na Szlaku JIIIS”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii (www.programszwajcarski.gov.pl, i www.swiss-contribution.admin.ch/poland.)   <<< czytaj więcej >>>

Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: Remont pokrycia dachowego na budynku magazynowym na dz. nr 360/6 w Gorzkowie-Osadzie

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu: 17.04.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec Wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy

Załacznik nr 2. Wzór umowy

Załącznik nr 3.Opis techniczny,przedmiar

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków w 2015 r.

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gorzków w 2015 r.” 

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2015 r. o godz. 11:00

W załączeniu zamieszcza się Ogłoszenie, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy

/-/ Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.04.2015 r.

Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy.

Załacznik nr 2. Wykaz wykonanych usług.

Załącznik nr 3. Wzór umowy.

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa i płyt drogowych

Gmina Gorzków ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:  Dostawa kruszywa oraz płyt drogowych na potrzeby remontów dróg Gminy Gorzków w  2015 r. 

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

Postępowanie służy analizie cen rynkowych na potrzeby zadań wykonywanych przez Zamawiającego oraz ma na celu wybranie oferty najkorzystniejszej.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Część I. Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0/31,5 mm, w ilości 700 t. do dnia 30.10.2015 r.

Część II Dostawa płyt drogowych typu JOMB (JUMBO), w ilości 1500 szt. do dnia 31.08.2015 r. 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.04.2015 r. o godz. 11:00 

W załączeniu zamieszcza się Zapytanie ofertowe, określające szczegóły zamówienia i wymagania wobec wykonawców oraz załączniki, które należy przedłożyć razem z ofertą.

Z up. Wójta Gminy Gorzków

/-/Kazimierz Policha Sekretarz Gminy

Zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2015 r. 

Załącznik nr 1. Formularz Oferty

Załacznik nr 2. Wykaz Dostaw

Załącznik nr 3. Wzór umowy dla Częsci I

Załacznik nr 3. Wzór umowy dla Częsci II 

 

 

Linki

     MPZP
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//