Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego już w lutym!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

  • Pieniądze wypłacane będą w terminach:
    3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
    1 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
    przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Załączniki:
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wniosek

Zarządzenie Wojewody materiały pirotechniczne

zakazobwieszczenie Wojewody

Zdrowych i Pogodnych...

zyczenia2017stronawww

Zaproszenie na Charytatywną Aukcję Przedmiotów.


        Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, wraz z rodziną i przyjaciółmi, w tegorocznej Charytatywnej Aukcji Przedmiotów, organizowanej w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Aukcja odbędzie się 11 grudnia br. o godz. 15:00 w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4.

        Dzięki aktywnemu uczestnictwu w Aukcji mamy możliwość wsparcia mieszkańców naszego regionu, potrzebujących pomocy. Wzorem lat ubiegłych „biletem wstępu” na Aukcję będą słodycze. Wystawione do licytacji przedmioty będą do nabycia wyłącznie za „Dary Serca” – przede wszystkim w postaci artykułów spożywczych m.in. cukru, mąki, ryżu, oleju, kasz, słodyczy.

        Pozyskane produkty trafią do dzieci i osób będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Paczki przekazane zostaną do dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

        Każdy uczestnik Aukcji będzie mógł wylicytować m.in. książki, albumy, fotografie, płyty, maskotki przekazane przez znanych i lubianych artystów, sportowców oraz przedstawicieli władz administracji publicznej z terenu województwa i kraju.

        Wszystkie wystawione przedmioty będzie można zobaczyć na stronie internetowej www.pdpz.pl oraz bezpośrednio w Sali Błękitnej LUW w dniu Aukcji. Dary po wylicytowaniu przekazywane będą do głównego magazynu współorganizatorów Aukcji, mieszczącego się w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego 35.

        Wierzę, że nasze wspólne zaangażowanie w Aukcję „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” sprawi, że nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą dla potrzebujących czasem radości i nadziei płynącej ze świadomości, że mają przyjaciół, na których mogą zawsze liczyć w potrzebie.

 

Z wyrazami szacunku:

Pełnomocnik i Pomysłodawca Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”
Red. Ewa Dados

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

Komunikat.

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że zgodnie z Decyzją Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 13 października 2017r. organizowany jest nabór kandydatów ze środowiska cywilnego na 9-miesięczne szkolenie na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Szkole podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Wnioski należy składać do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Chełmie w terminie do 15 listopada 2017r.
Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 261161345 lub 261161391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl, spwl.wp.mil.pl

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//