Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzków na lata 2017 - 2023

Wójt Gminy Gorzków ogłasza konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. Uwagi i  wnioski  można zgłaszać pisemnie, elektronicznie oraz faksem na formularzu w terminie od dnia 30 maja 2017 r. do dnia 6 czerwca 2017 r. W załączeniu znajduje się zarządzenie o konsultacjach wraz z załącznikami.Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczno w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzków. 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Komplet dokumentów można pobrać klikając TUTAJ

 

Protokół z konsultacji z dnia 12.06.2017 r. 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//