Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych.

UWAGA !!!

Zmiana terminu wypłat świadczeń rodzinnych
Od 1 listopada 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie będzie wypłacał
świadczenia rodzinne od 27 dnia każdego miesiąca.

Wyższe świadczenia rodzinne od 1 listopada 2016 r.

Kryterium dochodowe
        O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m. in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.
Od 1 listopada 2016 r. kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi:
kryterium ogólne674 zł
kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym764 zł
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r . - 1 975,00 zł.

Nowe kwoty zasiłków rodzinnych
Kwota zasiłku rodzinnego począwszy od 1 listopada 2016 r. wynosi:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata
Od 1 listopada 2016 r. kwoty dodatków do zasiłków rodzinnych:
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
- do 5. roku życia – 90 zł
- powyżej 5. roku życia – 110 zł
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł
- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł na jedno dziecko nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostaje bez zmian:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;
zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;
specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł;
świadczenie rodzicielskie- 1 000 zł.
Nie zmienia się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

 

Komunikat 500+

  rodzina500plus

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że wniosek o świadczenie "Rodzina 500+" należy złożyć do 1 lipca 2016r. włącznie. Wówczas świadczenie wychowawcze będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
Wnioski złożone po 1 lipca 2016r. - świadczenia będą przyznawane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Gorzków, dnia 29.06.2016 r.      

Kierownik GOPS Gorzków      
Agnieszka Bociąg             

"Bezpieczny Senior"

logo KWP lublin
Informacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
"Bezpieczny Senior"

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z informacją.

<<< informacja >>>

Świadczenie wychowawcze 500zł.

rodzina500

 

 

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie przyjmował będzie wnioski w ramach programu „Rodzina 500 plus".
Wnioski będzie można składać w godz. 7.30 -15.30.

 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pośrednictwem:
Poczty Polskiej na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków
E- wnioski przez internet:
 - portal empatia.mrpips.gov.pl
 - PUE ZUS
 - bankowości elektronicznej.
Informacja telefoniczna nt. realizacji programu „Rodzina 500 plus": 84 6838506
Od marca br. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Ośrodka. Wnioski są również dostępne na stronie internetowej GOPS :
www.gops.gorzkow.eu
pobierz wniosek

Czytaj więcej...

Podkategorie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//