Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Święto zbiorów w Gorzkowie"


Gorzków-Osada, 30.07.2015 r.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), uznając celowość realizacji zadania publicznego, zamieszcza się następująca ofertę: 1. Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Święto zbiorów w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 06.08.2015 r.  do 31.08.2015 r. Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”. Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 5 000, 00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do dnia 6 sierpnia 2015 roku.Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 30.07.2015 r. do dnia 06.08.2015 r.

 

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 Załącznik nr 1. Oferta SMZG z dnia 29.07.2015 r.

Ogłoszenie z dnia 30.07.2015 r.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//