Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Umowa na realizację projektu podpisana

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej informuje, że w dniu 22 stycznia 2016r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu  "Gorzków historia wiecznie żywa" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Całkowity koszt projektu wynosi 53 997,50 zł. Okres realizacji przewidziany jest do dnia 30 czerwca 2016 r.

Celem projektu jest rozwój turystyki i przedsiębiorczości w gminie Gorzków leżącej na Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wprowadzenie do oferty turystyczno-rekreacyjnej nowych produktów (przewodnika z mapą turystyczną) oraz imprezy plenerowej „Jarmark Sobieskiego”, które przyczynią się do wzrostu zainteresowania gminą oraz pośrednio do wzmacniania zasobów ludzkich w sferze świadomości społecznej i przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe w ramach projektu są następujące:

  • Promocja walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy Gorzków, zwłaszcza dziedzictwa Jana III Sobieskiego
  • Promocja lokalnych produktów nawiązujących do dziedzictwa XVII w. i rodu Sobieskich
  • Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie identyfikacji ze Szlakiem JIIIS
  • Stworzenie warunków do rozwoju turystyki historycznej, kulturowej w gminie Gorzków.
  • Promowanie marki Szlaku JIIIS.

           

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//