Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na III Edycję "Gali Aktywnych i Solidarnych".

Szanowni Państwo,

 

       W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem" w Zamościu rozpoczęło realizację kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie", która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza Gala Aktywnych i Solidarnych odbyła się w grudniu 2011 roku.

 

 

 

Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na III Edycję „Gali Aktywnych
i Solidarnych", która rozpocznie się 03 grudnia 2013 roku o godzinie 11:00
w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu,
ul. Partyzantów 3.

Czytaj więcej...

Oferta na zadanie: Piknik historyczny.

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą:

"Piknik historyczny w Gorzkowie"

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej Ustawą) zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Piknik historyczny w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 16.09.2013 r. do 07.10.2013 r.

Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 3 000, 00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul Głowna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do 16 września 2013 roku.

Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 09.09.2013 r. do dnia 16.09.2013 r.

Z upoważnienia Wójta Gminy Gorzków

/-/ Kazimierz Policha-Sekretarz Gminy

 

Załącznik:

Oferta zadania publicznego.

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//