Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

       W związku z otrzymaniem drugiej transzy dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d iart.90 e ustawy o systemie oświaty informujemy, że w Naszej Gminie korzysta z tej formy pomocy 72 uczniów.

W/w pomoc jest świadczona w formie zakupu podręczników ,zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, lektur szkolnych ,jednolitego stroju szkolnego / 1 bluza sportowa, 1 spodnie sportowe, 1 koszulka sportowa, 1 spodenki sportowe/.
Zakup tornistra lub plecaka /raz w semestrze/.
Zakup obuwia sportowego na w-f /dwa razy w semestrze/.
Zakup stroju na w-f /raz w semestrze/.
Zakup przyborów i odzieży niezbędnej do nauki zawodu
Zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz okularów korekcyjnych.
Zakup tuszu do drukarek i multimedialnych programów edukacyjnych oraz sprzętu muzycznego , komputera, oprogramowania, części do komputera.
Zakup biurka i krzesła do komputera, oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń.
Nie będą respektowane faktury na obuwie lub odzież bez dopiski" sportowe".
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania /internat/.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//