Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o stypendiach i zasiłkach szkolnych

        W związku z otrzymaniem dotacji dla Gmin na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wrzesień 2017 - czerwiec 2018 uprzejmie informujemy zainteresowanych, że w tutejszym Urzędzie Gminy w dziale Oświaty można składać rachunki za zakup artykułów o charakterze edukacyjnym oraz innych przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń. Honorowane będą rachunki z zakupów dokonanych w roku 2018 od miesiąca stycznia. Siedziba Komórki Oświatowej znajduje sie w Szkole Podstawowej w Gorzkowie. Na rachunkach powinna być wskazana pełna kwota zakupu rzeczy lub przedmiotu zgodna z decyzją przyznającą, gdyż ułatwi to Państwu szybsze pobranie należnych pieniędzy. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane (wraz z numerem konta).

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//