Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie Osadzie.

       Celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Gorzków, organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie-Osadzie. W ramach projektu zakupiono: komplet w skład którego wchodzą: pomost z belką – 1 szt., przeplotnia drewniana 1 szt., trap schodki – 1 szt. wieża z dachem dwuspadowym i zjeżdżalnią – 1 szt., wieża strażacka – 1 szt. oraz elementów wolnostojących: bujak konik – 1 szt., bujak helikopter 1 szt., pomost z bali z dwoma trapami – 1 szt. ławka z bali z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci 1 szt.

Projekt został zrealizowany w okresieIV-V 2012 r. Całkowita wartość  wyniosła 12171,65 zł, a wartość dofniansowania 7023,00 zł.

Projekt jest wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,  działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Galeria projektu:

Spotkanie integracyjne "Stół Wielkanocny".

       W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Centrum Społeczno Kulturalnym  w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie integracyjne  "Stół Wielkanocny". Spotkanie miało na celu promocję i podsumowanie realizacji projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".  Obok uczestniczek projektu w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, mi. Marek Kasprzak-Wójt Gminy Gorzków, Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy szkół i instytucji kultury działających na terenie  Gminy Gorzków oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się realizacją projektu. Panie otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Dyplomy wręczała Pani Aneta Jeleń, pracownik biura LGD Krasnystaw PLUS. Obok degustacji potraw przygotowanych w ramach projektu, odbył się koncert zespołu śpiewaczego, utworzonego w trakcie realizacji projektu przez uczestniczki. Powstanie zespołu stanowi niewątpliwie wartość dodaną przedsięwzięcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" osi 4 LEADER objętego PROW  na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

Spotkanie integracyjne w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".

       Centrum Społeczno Kulturalne w Gorzkowie zorganizowało w dniu 8 marca 2012 roku. Święto Kobiet dla Pań uczestniczących w działalności kulturalnej w Gminie Gorzków. W spotkaniu uczestniczyły Panie: z Chóru z Gorzkowa -  pod opieką p. Dariusz Polichy. Przewodnicząca Gorzkowskiej Grupy Działania  - p. Małgorzata Fidecka. Panie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ Liderki” z Prezes -  p. Monika Fidecką, oraz z Panie biorące udział w szkoleniu kulinarnym i informatycznym z projektu „ Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni”. Wszystkich zebranych powitała p. Barbara Lachowska – Kierownik Centrum Społeczno – Kulturalnego, zapoznając jednocześnie z historią obchodów Święta Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy  - p. Waldemar Krzyżanowski, który w imieniu własnym i Wójta Gminy  - p. Marka Kasprzaka, złożył życzenia wszystkim obecnym Paniom, a później  mężczyźni obecni na spotkaniu wręczyli kwiaty każdej kobiecie.

Kobiety w podzięce przygotowały pyszny poczęstunek, a p. Małgorzata Wiśniewska przygotowała smaczny i artystycznie ubrany tort.

Na spotkaniu nie zabrakło piosenek wykonywanych przez zespól żeński „ Gorzkowska Biesiada” , z podkładem muzycznym Dariusza Polichy. To wszystko odbyło się w przyjemnej atmosferze. Płynęły monologi, życzenia z ust męskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panie uczestniczące w projekcie "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni", realizowanego  przez Gminę Gorzków w ramach  operacji  z zakresu małych projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Szkolenia kulinarne.

       W dniu 28 lutego 2012 r. rozpoczęła się realizacja warsztatów kulinarnych w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni" . Zajęcia dotyczą tematów z zakresu tradycji kuchni lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu LGD Krasnystaw Plus. W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007 - 2013.

Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej
Smaki Ziemi Krasnostawskiej Smaki Ziemi Krasnostawskiej

Warsztaty komputerowe.

       W dniu 27 lutego 2012 r. rozpoczęły się warsztaty komputerowe dotyczące obsługi komputera i korzystania z internetu.Zajęcia są  realizowane w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni". W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//