Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie Osadzie.

       Celem projektu jest integracja mieszkańców Gminy Gorzków, organizacja rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń do placu zabaw w Gorzkowie-Osadzie. W ramach projektu zakupiono: komplet w skład którego wchodzą: pomost z belką – 1 szt., przeplotnia drewniana 1 szt., trap schodki – 1 szt. wieża z dachem dwuspadowym i zjeżdżalnią – 1 szt., wieża strażacka – 1 szt. oraz elementów wolnostojących: bujak konik – 1 szt., bujak helikopter 1 szt., pomost z bali z dwoma trapami – 1 szt. ławka z bali z oparciem – 2 szt., kosz na śmieci 1 szt.

Projekt został zrealizowany w okresieIV-V 2012 r. Całkowita wartość  wyniosła 12171,65 zł, a wartość dofniansowania 7023,00 zł.

Projekt jest wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej pochodzących z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,  działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Galeria projektu:

Spotkanie integracyjne "Stół Wielkanocny".

       W dniu 18 kwietnia 2012 r. w Centrum Społeczno Kulturalnym  w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie integracyjne  "Stół Wielkanocny". Spotkanie miało na celu promocję i podsumowanie realizacji projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".  Obok uczestniczek projektu w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, mi. Marek Kasprzak-Wójt Gminy Gorzków, Waldemar Krzyżanowski - Przewodniczący Rady Gminy, dyrektorzy szkół i instytucji kultury działających na terenie  Gminy Gorzków oraz pracownicy Urzędu Gminy zajmujący się realizacją projektu. Panie otrzymały zaświadczenia uczestnictwa w projekcie. Dyplomy wręczała Pani Aneta Jeleń, pracownik biura LGD Krasnystaw PLUS. Obok degustacji potraw przygotowanych w ramach projektu, odbył się koncert zespołu śpiewaczego, utworzonego w trakcie realizacji projektu przez uczestniczki. Powstanie zespołu stanowi niewątpliwie wartość dodaną przedsięwzięcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" osi 4 LEADER objętego PROW  na lata 2007 - 2013 w zakresie małych projektów.

Spotkanie integracyjne w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni".

       Centrum Społeczno Kulturalne w Gorzkowie zorganizowało w dniu 8 marca 2012 roku. Święto Kobiet dla Pań uczestniczących w działalności kulturalnej w Gminie Gorzków. W spotkaniu uczestniczyły Panie: z Chóru z Gorzkowa -  pod opieką p. Dariusz Polichy. Przewodnicząca Gorzkowskiej Grupy Działania  - p. Małgorzata Fidecka. Panie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „ Liderki” z Prezes -  p. Monika Fidecką, oraz z Panie biorące udział w szkoleniu kulinarnym i informatycznym z projektu „ Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni”. Wszystkich zebranych powitała p. Barbara Lachowska – Kierownik Centrum Społeczno – Kulturalnego, zapoznając jednocześnie z historią obchodów Święta Kobiet. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy  - p. Waldemar Krzyżanowski, który w imieniu własnym i Wójta Gminy  - p. Marka Kasprzaka, złożył życzenia wszystkim obecnym Paniom, a później  mężczyźni obecni na spotkaniu wręczyli kwiaty każdej kobiecie.

Kobiety w podzięce przygotowały pyszny poczęstunek, a p. Małgorzata Wiśniewska przygotowała smaczny i artystycznie ubrany tort.

Na spotkaniu nie zabrakło piosenek wykonywanych przez zespól żeński „ Gorzkowska Biesiada” , z podkładem muzycznym Dariusza Polichy. To wszystko odbyło się w przyjemnej atmosferze. Płynęły monologi, życzenia z ust męskich.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Panie uczestniczące w projekcie "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni", realizowanego  przez Gminę Gorzków w ramach  operacji  z zakresu małych projektów, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Szkolenia kulinarne.

       W dniu 28 lutego 2012 r. rozpoczęła się realizacja warsztatów kulinarnych w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni" . Zajęcia dotyczą tematów z zakresu tradycji kuchni lokalnej i regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem terenu LGD Krasnystaw Plus. W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007 - 2013.

Warsztaty komputerowe.

       W dniu 27 lutego 2012 r. rozpoczęły się warsztaty komputerowe dotyczące obsługi komputera i korzystania z internetu.Zajęcia są  realizowane w ramach projektu "Liga Kobiet Aktywnych - od kuchni". W projekcie uczestniczy 20 kobiet z terenu Gminy Gorzków.

Projekt jest współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek
III Gminny Przegląd Kolęd Jase...
III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek III Gminny Przegląd Kolęd Jasełek i Pastorałek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//