Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Gorzków.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz 594) - zwołuję na dzień 23 lutego 2016 r. (wtorek) XIV Sesję Rady Gminy Gorzków. Obrady odbędą się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie. Początek obrad godzina 9:00... <<< więcej >>>


                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/ Dariusz Stasieczek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//