Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie

 
        W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Gorzków informuje się o możliwości składania oświadczeń dotyczących strat w uprawach rolniczych i sadowniczych. Poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy wypełniając odpowiednie formularze dostępne poniżej.

 Wypełnione oświadczenia upraw powinny być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie składane w ARiMR.
Pomoc polega na umorzeniu składki KRUS oraz uzyskaniu kredytu preferencyjnego – warunkiem uzyskania takiego kredytu jest poniesienie szkód powyżej 30% średniego rocznego dochodu danego rolnika z gospodarstwa.

Oświadczenie uprawy
Oświadczenie sady

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//