Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ptasia Grypa - informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

weterynaria
        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie, w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków przedstawia informację dla hodowców drobiu oraz ulotkę dotyczącą stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia HPAI do gospodarstwa.

 

 

Informacja dla hodowców
Ulotka informacyjna

Pomoc dla rolników

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz  U. poz. 187, z póżn. zm.), informuje, iż od dnia 13.09.2017 r. do dnia 27.09.2017 r. producenci rolní, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały, w bieżącym roku, szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
Stawki pomocy wynoszą:
1) 2000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne,
2) 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.
Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restruktulyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Tekst ogłoszenia Ministerstwa

Komunikat Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie.

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 poz. 623) ...czytaj więcej

ASF - Informacje i Profilaktyka.

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji 2017/1481 zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709 w zakresie obszarów objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF. Na obszarach wymienionych poniżej obowiązują restrykcje, między innymi dotyczące warunków przemieszczania świń. Szczegółowy opis warunków przemieszczania świń pomiędzy strefami oraz mapa i treść decyzji są zawarte w załącznikach do tego pisma.
W województwie lubelskim, w obszarze ochronnym (kolor żółty na mapie), wpisanym do części I załącznika do w/w decyzji znajdują się:
- gminy: Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim,
- gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,
- gminy: Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim,
- gminy: Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy: Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim,
- gminy: Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim,
- powiat miejski Chełm,
gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim.

W województwie lubelskim, w obszarze objętym ograniczeniami (kolor czerwony na mapie), wpisanym do części II załącznika do w/w decyzji znajdują się:
- gmina Sławatycze i Tuczna w powiecie bialskim

W województwie lubelskim, w obszarze zagrożenia (kolor niebieski na mapie), wpisanym do części III załącznika do w/w decyzji znajdują się:
- gminy: Kodeń, Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol, Drelów,
Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- gminy: Radzyń Podlaski i Kąkolewnica w powiecie radzyńskim,
- gminy: Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
- gmina Podedwórze w powiecie parczewskim.
Obszary w województwach podlaskim i mazowieckim są szczegółowo wymienione w decyzji wykonawczej Komisji 2017/1481 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709.

 

Aktualna Mapa ASF
Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2017/1481 z dnia 14 sierpnia 2017r.
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dot. zasad przemieszczania świń i mięsa wieprzowego
ASF Broszura Informacyjna
Zmiany w Programie Bioasekuracji

Główny Lekarz Weterynarii informuje...

Ulotka ASF

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//