Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Konferencja ASF

Konferencja na temat zagrożeń ASF

ASF - 16 lipca

Rolnik Lubelszczyzny 2018

        Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Konwentem Powiatów Województwa Lubelskiego i Targami Lublin SA organizują kolejną edycję konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2018". Stwarza to wyjątkową okazję do jeszcze lepszej promocji osiągnięć rolników będących chlubą naszego regionu. Poprzez ten projekt chcemy ich uhonorować, a jednocześnie pokazać najlepsze praktyki, będące zachętą dla innych gospodarzy. Podsumowaniem konkursu będzie gala finałowa połączona z uroczystym wręczeniem nagród, która odbędzie się 6 października br. podczas Targów Best Berries w Lublinie.
Sekretariat konkursu mieszczący się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przyjmuje wnioski do 6 lipca 2018 roku.

Formularz zgłoszenia kandydata
Regulamin konkursu

Ogłoszenie

 
        W związku z wystąpieniem suszy na terenie Gminy Gorzków informuje się o możliwości składania oświadczeń dotyczących strat w uprawach rolniczych i sadowniczych. Poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy wypełniając odpowiednie formularze dostępne poniżej.

 Wypełnione oświadczenia upraw powinny być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie składane w ARiMR.
Pomoc polega na umorzeniu składki KRUS oraz uzyskaniu kredytu preferencyjnego – warunkiem uzyskania takiego kredytu jest poniesienie szkód powyżej 30% średniego rocznego dochodu danego rolnika z gospodarstwa.

Oświadczenie uprawy
Oświadczenie sady

 

Ankietowe Badania Rolne 2018

plakat badania ankietowe rolne 2018

 Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2018/

Szacowanie szkód w Gminie Gorzków

        W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gorzków gradu w dniu 22 maja 2018 roku, informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać oświadczenia o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie w celu uzyskania pomocy z działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych".
Druki oświadczeń dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Gorzków, jak również pod linkami zamieszczonymi poniżej.

Oświadczenie uprawy
Oświadczenie budynki
Oświadczenie sady
Oświadczenie zwierzęta

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//