Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory uzupełn do Rady Gminy

Obwieszczenie Wojewody_uzupełniające do RG okręg 5 Zamostek

Termin rejestracji komitetów Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie

Termin zgłaszania kandydatów na radnego Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie

Obwieszczenie Wójta granice okręgu i siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Obwieszczenie

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//