Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory samorządowe 2018

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie
z dnia 19 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Gorzkowie, wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzków w następującym okręgu wyborczym:

 

  • Okręg wyborczy nr 4, obejmujący część sołectwa-Chorupnik od nr 29 do nr 81, sołectwo-Józefów, sołectwo-Borsuk

 

 W wymienionym wyżej okręgu wyborczym w terminie do dnia 17 września 2018 r.  do godz. 2400 zgłoszono tylko jedną listę kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanym wyżej okręgu wyborczym Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, pokój nr 13, w dniach:

20.09.2018r.             od godz. 800      do godz. 1000

21.09.2018r.             od godz. 1300   do godz. 1500

24.09.2018r.             od godz. 1200   do godz. 1700

 

 

       Przewodniczący 
             Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzkowie
                            /-/ Nina Stawska

 

 Obwieszczenie

 

 Obwieszczenie Wójta -Obwody Głosowania:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miescowości: Borsuk, Chorupnik,

Gorzków-Osada, Gorzków-Wieś, Góry, Józefów, Zamostek

Centrum Społeczno-Kulturalne,

Gorzków-Osada Nadrzeczna 4,

22-315 Gorzków-Osada

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miejscowości: Bogusław, Felicjan, Orchowiec

Remiza OSP,

Orchowiec 180,

22-315 Gorzków-Osada

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Miejscowości: Widniówka, Wielkopole, Wielobycz, Wiśniów

Remizo-świetlica,

Wielkopole 55,

22-315 Gorzków-Osada

4

Miejscowość: Piaski Szlacheckie

Remiza OSP,

Piaski Szlacheckie 25A,

22-315 Gorzków-Osada

5

Miejscowości: Borów, Borów-Kolonia,

Czysta Dębina, Czysta Dębina-Kolonia, Baranica

Remiza OSP,

Borów 114,

22-315 Gorzków-Osada

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Miejscowość: Antoniówka

Remiza OSP,

Antoniówka 38,

22-315 Gorzków-Osada

7

Miejscowości: Bobrowe, Olesin

Świetlica Wiejska,

Bobrowe 84,

22-315 Gorzków-Osada

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Pełny tekst obwieszczenia obwody głosowania

Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
... zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę dnia 21 października 2018 r.
.

obwieszczenie-okregi..

Pełny tekst Rozporządzenia

Obwieszczenie - okregi Gmina

Gminna Komisja Wyborcza

sklad-GKW

 

Dyżury Urzędnika Wyborczego

W związku z wykonywaniem czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń do
obwodowych komisji wyborczych, przedstawian harmonogram pełnienia dyżurów w
Urzędzie Gminy Gorzków:
  12.09.2018 -W godz. 9.00 12.00,
  14.09.2018 - W godz. 9.00 13.00,
  18.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,
  19.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,

  21.09.2018 - W godz. 13.00 15.30,
  24.09.2018 - W godz. 10.00 12.00,
  26.09.2018 - W godz. 9.00 15.30.

Katarzyna Torbiczuk

GMINNA KOMISJA WYBORCZA

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i zgłoszeń kandydatów na wójta.
 

 

 

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//