Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

ZAPROSZENIE.

 

Szanowni Państwo

        W nawiązaniu do narodowych tradycji i obyczajów ukoronowaniem całorocznego trudu rolników jest Święto Plonów.  To wielkie gospodarskie święto  jednoczy  dziś wszystkich, zarówno mieszkańców wsi, jak i miast, bo wszyscy korzystamy z płodów ziemi.
Tegoroczne Dożynki Województwa Lubelskiego, na które zgodnie ze zwyczajem zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta Lubelski oraz Wójt Gminy Niemce,  odbędą się 14 września br. w Niemcach.
        Pragniemy, by  wojewódzkie Święto Plonów stało się świętem nas wszystkich i zgromadziło jak największą liczbę dożynkowych gości.
 

Dyrektor Kancelarii Marszałka

 

spot dożynkowy

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//