Święta Państwowe

Aktualny wykaz świąt państwowych i narodowych

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" (ustanowiony w 2011, jako święto państwowe),
1 maja – święto państwowe, nieformalnie nazywane Świętem Pracy (ustanowione w 1950),
3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (ustanowione w 1919, ponownie w 1990),
8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa (ustanowiony 24 kwietnia 2015 roku "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami"),
1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego (ustanowiony w 2009, jako święto państwowe),
31 sierpnia – Dzień Solidarności i Wolności (ustanowiony w 2005, jako święto państwowe),
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (ustanowione w 1937, ponownie w 1989).

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_pa%C5%84stwowe_w_Polsce#Aktualny_wykaz_.C5.9Bwi.C4.85t_pa.C5.84stwowych_i_narodowych