Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie.

 

plakat-ff-2014

 

Szanowni Państwo.

        Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w II Fetting Festiwal, który odbędzie się 18 października br. w Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie.

W tym roku będziemy wykonywać piosenki z repertuaru kultowej polskiej artystki - Alicji Majewskiej. Festiwal ma charakter konkursu muzycznego, do którego uczestnicy mogą zgłaszać się do dnia 30.09.2014 r. W jury zasiądą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki, Jerzy Walczak oraz Dariusz Dąbrowski.

Ponadto uroczystość uświetni koncert Zbigniewa Wodeckiego.

Wszelkie informacje (regulamin, dane archiwalne oraz zdjęcia z pierwszej edycji konkursu) znajdą Państwo na www.fettingfestiwal.pl.

 

ZAPROSZENIE.

 

Szanowni Państwo

        W nawiązaniu do narodowych tradycji i obyczajów ukoronowaniem całorocznego trudu rolników jest Święto Plonów.  To wielkie gospodarskie święto  jednoczy  dziś wszystkich, zarówno mieszkańców wsi, jak i miast, bo wszyscy korzystamy z płodów ziemi.
Tegoroczne Dożynki Województwa Lubelskiego, na które zgodnie ze zwyczajem zapraszają Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Starosta Lubelski oraz Wójt Gminy Niemce,  odbędą się 14 września br. w Niemcach.
        Pragniemy, by  wojewódzkie Święto Plonów stało się świętem nas wszystkich i zgromadziło jak największą liczbę dożynkowych gości.
 

Dyrektor Kancelarii Marszałka

 

spot dożynkowy

 

 

Teatr Muzyczny w Lublinie zaprasza.

       

        Teatr Muzyczny w Lublinie po wakacyjnej przerwie serdecznie zaprasza na spektakle już we wrześniu br.

23 i 24 września 2014r. o godz. 11.00 odbędzie się spektakl dla dzieci pt. „KOT W BUTACH”,

27 września 2014r. o godz. 18.00 i 28 września 2014r. o godz. 17.00 - musical pt. „SKRZYPEK NA DACHU”.

Szczegóły w załącznikach oraz na stronie internetowej teatru : www.teatrmuzyczny.eu  

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Załączniki:

Kot w butach
Skrzypek na dachu

 

Święto Chleba w Gorzkowie 2014.

        

         Na zaproszenie Wójta Gminy Gorzków Marka Kasprzaka , Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie na imprezę „Święto Chleba” w dniu 15.08.2014r. odpowiedziały pozytywnie władze powiatowe, wojewódzkie ,wójtowie ościennych gmin. Licznie zgromadziło się społeczeństwo gminy i przybyli goście .Starostami Święta byli: Anna Chachaj z Wielkopola i Zbigniew Makuch z Borowa Kolonii. Obchody Święta rozpoczęto barwnym korowodem od Centrum Społeczno – Kulturalnego na boisko sportowe.

         Korowód prowadziła Orkiestra Dęta z Izbicy., Zespoły ludowe z CSK. W korowodzie uczestniczyły grupy wieńcowe z 10 wiosek :Antoniówki, Bogusława, Chorupnika, Czystej Dębiny, Felicjana, Gorzkowa Wsi , Wielkopola , Wielobyczy ,Wiśniowa i Zamostka,starostowie, władze, radni , sołtysi i wszyscy zgromadzeni. Święto Chleba na boisku sportowym rozpoczęto uroczystą dziękczynną Mszą Świętą. Odprawili ją Proboszcz Krzysztof Adamowski i Wikariusz Marcin Smalec .Po Mszy Świętej odbył się obrzęd wieńcowo- chlebowy z udziałem zespołów z Centrum Społeczno – Kulturalnego : Kapeli Ludowej, Żeńskiego Zespołu Wokalnego pod opieką Dariusza Polichy . Ludowego Zespołu Tanecznego ze Szkoły Podstawowej w Gorzkowie z opiekunem Ewą Nieścior . Starostów dożynkowych ,Wójta i Skarbnika Gminy .
         W wystąpieniach okolicznościowych Wójt Gminy powitał wszystkich zebranych .Głos zabierali również Starosta Powiatu Janusz Szpak , Wicemarszałek Województwa Michał Cholewa. Część artystyczną uświetniły zespoły : Orkiestra Dęta z Izbicy , dzieci i młodzież z Centrum Społeczno – Kulturalnego w Gorzkowie ,solista Sławomir Stasieczek , Zespół „Arabeska” z Mircza , Zespół „Jambo Africa”. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z udziałem zespołów: Revelka, Meffis i No Name. W Święcie Chleba w Gorzkowie uczestniczyli liczni wystawcy z Gorzkowa i okolic: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej , przedstawiciele Szlaku Jana III Sobieskiego KSM z Gorzkowa , Koło Łowieckie „Sarna” nr 81 z Gorzkowa ,Zespoły Kulinarne z Gorzkowa i Izbicy , Polski Związek Pszczelarzy z Krasnegostawu , Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Krasnymstawie, KRUS w Krasnymstawie ,Joanna Mojko z Wielkopola, Teresa Nowak z gm .Krasnystaw , wystawcy z Rudnika n./Sanem i wielu innych. Na imprezie nie zabrakło dodatkowych atrakcji dla dzieci i dorosłych – zjeżdżalnie , loty cukierkowe na paralotni.

        Do dobrej organizacji Święta Chleba przyczynili się pracownicy gminy , społecznicy i sponsorzy. Koordynatorem imprezy i prowadzącym była Barbara Lachowska – Kierownik CSK w Gorzkowie.

Impreza odbyła się w ramach projektu : " Święto Chleba w Gorzkowie jako forma aktywizacji społecznej". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 Leader,  w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty".

ZAPROSZENIE.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//