Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na Bal Sylwestrowy

Stypendia z zakresu kultury 2014.

         Departament Kultury Edukacji i Sportu informuje o możliwości ubiegania się w 2014 roku o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

        Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:

muzyka,

plastyka,

fotografia,

teatr,

film,

literatura,

opieka nad zabytkami.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu "Jak dobrze znasz swoją Gminę".

        Konkurs – krzyżówka „Jak dobrze znasz swoją Gminę” został rozstrzygnięty.

 

Lista laureatów przedstawia się następująco:

Karol Oleszczyński

Bożena Kowalik

Ewa Pieńko

Beata Jaremek

Edyta Jawor

Jadwiga Kasprzak

Grażyna Wróblewska

Monika Błędkowska

Elżbieta Pomarańska

Bartłomiej Wróblewski

 

Laureatom serdecznie dziękujemy.

Prosimy aby powyższe osoby zgłosiły się po odbiór upominków 06.12.2013 r. (piątek) do Urzędu Gminy Gorzków pok. nr. 13.

Krzyżówka – „Jak dobrze znasz Gminę Gorzków ”?

        Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Gorzków do udziału w konkursie – krzyżówce. Wystarczy rozwiązać krzyżówkę, a hasło dostarczyć osobiście lub listownie na adres:

Urząd Gminy Gorzków,

ul. Główna 9, 22 – 315 Gorzków

z dopiskiem  KRZYŻÓWKA.

 

        Wśród osób, które dostarczą poprawne rozwiązania do dnia 02.12.2013 r. rozlosujemy 10 zestawów upominków.

Prosimy  również o podanie telefonów kontaktowych w celu poinformowania o ewentualnej wygranej.

 

 

Załączniki:

Krzyżówka

Pytania

Regulamin XVII Przeglądu Twórczości Ludowej.

                                                       

REGULAMIN
XVII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Repertuar kina Morskie Oko

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//