Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków

W załaczeniu znajduje się zarządzenie nr 10/2013 wójta Gminy Gorzków z dnia 6 marca 2013 r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Gorzków w 2013 r.