Protokół Komisji Konkursowej

Protokół Komisji Konkursowej z dnia 07.03.2013 r. zatwierdzony przez wójta Gminy Gorzków w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 r.