Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

plastikNieDoPieca
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

        Odpadów z tworzyw sztucznych nie lależy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny spalanych tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500 st.C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. czytaj więcej

herb gminy
7 października 2016r.


 

 

W związku z pojawiającymi się sygnałami od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Gorzków dot. nieprawidłowej segregacji gromadzonych odpadów komunalnych wystawianych przez mieszkańców,
informujemy, iż podczas najbliższych zbiórek będą miały miejsce kontrole.

Kontrole mają na celu weryfikację właściwej segregacji odstawianych odpadów (czy w workach czarnych - na odpady pozostałe z segregacji nie ma szkła, papieru i plastiku, czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie).

Apelujemy do mieszkańców aby dbali o właściwą segregację odpadów, a tym samym o swoje wydatki.

Wójt Gminy Gorzków     

OGŁOSZENIE

 W Gminie Gorzków organizowana jest ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI
(zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: pralki, lodówki, telewizory, komputery, czajniki itp.)

 

 

 Harmonogram odbioru:

7 marca (poniedziałek)
Bogusław, Felicjan, Orchowiec
8 marca (wtorek)
Baranica, Gorzków-Wieś, Gorzków-Osada, Góry, Chorupnik, Piaski Szlacheckie, Borsuk, Józefów
9 marca (środa)
Antoniówka, Borów, Borów-Kolonia, Czysta Dębina, Czysta Dębina-Kolonia
10 marca (czwartek)
Bobrowe, Olesin, Wielobycz, Widniówka, Wiśniów, Wielkopole, Zamostek

Elektrośmieci powinny być wystawione w dniu zbiórki o godz. 700 w pasie drogowym przy posesji.

 

 

Od 1 lipca 2013 roku zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła gmina.

 

Na mocy uchwały Rady Gminy Gorzków nr. XXVI/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. przyjęto następujące stawki opłat:

◊ przy wyborze metody selektywnej – 5 zł miesięcznie od osoby;

◊ przy wyborze metody nieselektywnej – 10 zł miesięcznie od osoby.

 

Gmina w drodze przetargu wyłoniła Wykonawcę – Firmę A-Zet EKO z Krasnegostawu, która zgodnie z podpisaną umowa będzie zbierała odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości do końca 2016 r.

ADRES FIRMY:

F.U.H. „A-Zet EKO" Adam Marchewka
ul. Kłosowskiego 54
22-300 Krasnystaw
tel. kom. 508 567 146

 

Biuro i siedziba firmy
ul. Krasickiego 4
22-300 Krasnystaw

 

Wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Gminy Gorzków mają obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od :

◊ dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

◊ dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych we wcześniejszej deklaracji.

 

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków lub przesłać za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres Urzędu Gminy Gorzków.

 

e-deklaracja opłaty za odpady komunalne    POBIERZ

aktualny harmonogram odbioru odpadów     POBIERZ

 

INFORMATOR GMINY GORZKÓW "SEGREGUJESZ I ŚMIECISZ MNIEJ"

ulotka smieci front www ulotka smieci srodek www

Sprawozdania Wójta Gminy Gorzków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:
za 2014 rok
za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gorzków:
za 2015 rok

Protokoły z kontroli i zarządzenia:
Protokół kontroli nr CHE 90/2016 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o odpadach
Zarządzenie pokontrolne

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//