Informacja na temat przyjmowania zgłoszen do obwodowych komisji wyborczych

Załączniki:

Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.

Wzór zgłoszenia kandydatów

Wzór indywidualnego zgłoszenia kandydata.