Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów

        W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na sołtysa do dnia 15 maja 2020 roku, jak również w dodatkowym wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 maja 2020 roku - Wójt Gminy Gorzków informuje, że procedura zarządzonych na dzień 24 maja 2020 roku wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Borów zostaje unieważniona.

        Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) do odwołania obowiązuje zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, w związku z czym wybory sołtysa w Borowie w tradycyjnej formule zebrania wiejskiego mogą odbyć się dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w w/w Rozporządzeniu.

Piotr Cichosz
/-/ Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//