Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadana pod nazwą: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP ( t.j. Dz. U 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). termin składania ofert : 3 czerwiec 2020 r., godz. 10:00. Dopuszcza się formę pisemną i elektroniczną.