Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja odnośnie realizacji serwisów instalacji kolektorów słonecznych.

Szanowni Państwo,
        W związku z dużą ilością bezzasadnych zgłoszeń dotyczących braku ciepłej wody podgrzewanej przy pomocy dodatkowego źródła ciepła oraz okresem jesienno-zimowym przypominamy o bezwzględnej konieczności przygotowania instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej polegającej między innymi na odpowietrzeniu układu ładowania zasobnika tj. wężownicy w zasobniku, kotła, pompy ładującej, oczyszczenie filtra siatkowego. Powyższe czynności są bezwzględne z uwagi na fakt, iż pompa obiegowa jest chłodzona wodą i w przypadku pracy „na sucho” może ulec spaleniu. Wymiana spalonej pompy w skutek niewłaściwej eksploatacji instalacji, nie podlega gwarancji. Zgodnie z cennikiem koszt urządzenia wraz z wymianą to 600 zł.
        Informujemy również, iż w okresie jesienno-zimowo-wiosennym sprawność kolektorów słonecznych maleje, ze względu na większe zachmurzenia i krótszy czas nasłonecznienia.
        Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację w kraju i na świecie, gwałtownie rosnącą ilość zakażeń COVID-19 wprowadzanie nowych obostrzeń przez rząd, prosimy o bezwzględne podpisanie oświadczenia użytkownika, zamieszczonego poniżej i dostarczenie go do Urzędu Gminy wraz ze zgłoszeniem usterki.
        Biorąc powyższe pod uwagę bardzo prosimy przy zgłaszaniu usterek o podawanie jak największej ilości informacji w celu wyeliminowania nieuzasadnionych wezwań serwisów których teraz jest bardzo dużo (ok. 40% wszystkich zgłoszeń serwisowych). Wspólnie powinniśmy współdziałać w celu ograniczenia zagrożenia. Ponownie jak w okresie wiosennym mamy obawę, że może zajść sytuacja, że nie będziemy mogli zrealizować w terminie zgłoszeń określonych umową. Przyczyną takiej sytuacji będzie zaistnienie siły wyższej, której nie można było przewidzieć, ani jej zapobiec. Nadal większość instytucji publicznych zawiesiło działanie lub ich działanie jest bardzo ograniczone a kontakty osobiste ograniczone do minimum więc uważamy, że dobrze byłoby ograniczać a nawet wstrzymać bezpośrednie kontakty serwisantów i mieszkańców. Serwisanci jeżdżący z domu do domu powodują dodatkowe zagrożenie epidemiologiczne.
        Podtrzymujemy stanowisko, że należy powstrzymać działania serwisowe do najpilniejszych przypadków.

Wiceprezes Zarządu Solartime
/-/Aleksander Weselak

 

Oświadczenie mieszkańca (kliknij aby pobrać)

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//