Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 22 października 2020 roku dot. obszaru zagrożenia na terenie Gminy Gorzków w związku z afrykańskim pomorem świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że 21 października 2020r. opublikowana została decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1535 z dnia 21 października 2020r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
Zgodnie z jej zapisami gminy:
- Fajsławice, Gorzków, Izbica Krasnystaw z miastem Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Siennica Rożana oraz część gminy Żółkiewka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem objętym ograniczeniami (czerwonym);
- Rudnik, część gminy Żółkiewka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 842 w powiecie krasnostawskim są obszarem zagrożenia (niebieski).
W obu strefach obowiązują przepisy prawa określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska

 

Wymagania dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w obrzeże zagrożenia i objętym ograniczeniami (kliknij aby pobrać)