Nabór do Terytorialnej Służby Wojskowej.

        Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie imformuje, że od 1 wrzesnia 2017r. rozpoczyna funkcjonowanie 24 batalion lekkiej piechoty w Chełmie wchodzący w skład 2.LBOT. W związku z powyższym prowadzony jest nabór ochotników do pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej. Wszystkie chętne osoby prosimy o składanie wniosków do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
Dodatkowych informacji na temat TSW można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie pod nemerem telefonu 261161346 lub 261161391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chełmie
wz. mjr Tomasz Wdowiak