Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie.

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie podaje do wiadomości poniższe komunikaty:

Komunikat Nr 1/2017 z dnia 20 września 2017r. o konieczności dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego
Komunikat Nr 2/2017 z dnia 20 września 2017r. o obowiązku usuwania śniegu i lodu

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//