Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego już w lutym!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018 r.,

W terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

  • Pieniądze wypłacane będą w terminach:
    3 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
    1 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
    przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Załączniki:
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wniosek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//