Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków

 

Logo cyfrowe

Gmina Gorzków rozpoczyna od 28 września 2018 r. realizację grantu: „Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 50 osób z terenu gminy Gorzków z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia będą prowadzone w Centrum Spłeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w okresie od połowy listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny popołudniowe, weekendy.

Na jednego uczestnika będzie przypadać 24 godziny szkoleniowe odpowiadające dwóm modułom tematycznym (4 sesje szkoleniowe po 6 godzin każda). Grupy będą obejmować nie więcej niż 10 osób.

Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć dwóch z następujących modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Warunki udziału w projekcie są następujące:

- zamieszkanie na terenie gminy Gorzków

- wiek powyżej 25 lat,

- wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering i ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Urzędzie Gminy Gorzków: tel. 84 6838156 wew. 308.oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków