Sprządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i MPZP - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. "Sprządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i MPZP". Termin składania ofert do 21 maja, godz. 11:00