Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat w sprawie ujęcia wody w Olesinie

Wójt Gminy Gorzków informuje, że w związku z obecnością enterokoków kałowych w ilości 4 jtk/100 ml przy najwyższej dopuszczalnej wartości równej 0, którą wykazały badania laboratoryjne – woda z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Olesin, gm. Gorzków nie nadaje się do spożycia, przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych, mycia zębów, produkcji żywności, mycia rąk i innych części ciała.

Do czasu zapewnienia wody odpowiadającej wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Gmina Gorzków zapewnia wodę mieszkańcom korzystającym z ujęcia wody w Olesinie do spożycia.

Woda z wodociągu może być wykorzystywana jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet).

Woda będzie dystrybuowana w gospodarstwach domowych w Bobrowem i Olesinie przez pracowników Urzędu Gminy oraz dostępna budynku byłego sklepu w Olesinie.

Komunikat obowiązuje do odwołania

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//