Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie w sprawie OZE

Logotyp RPO 2014 2020

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Gorzków zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem  kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie. Gmina zamierza złożyć we wrześniu wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców.

Wnioskować będziemy o dofinansowanie montażu:

  • kolektorów słonecznych (wytwarzanie energii cieplnej – ciepła woda)
  • paneli fotowoltaicznych  (wytwarzanie energii elektrycznej)
  • kotłów na biomasę (pellet) 

Przewidywana wysokość dofinansowania: maks. do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, muszą złożyć wypełnioną w całości i podpisaną ankietę. Ankietę należy złożyć osobiście na formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do 31 lipca 2019 r.

Ankieta z dnia 12.07.2019 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//