Przebudowa trzech pomieszczeń i korytarza w budynku Urzędu Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Projekt, przedmiar. Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Przedmiar dot. robót budowlanych. Poprawiony 19.07.2019 r.