Opracowania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy

        Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie przedłożyło opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Gorzków. Plany zostały wyłożone do publicznego wglądu od dnia 8 sierpnia 2019 roku na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków.

        W terminie 30 dniu od wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w miejscu ich wyłożenia, które będą wyjaśnione w trakcie dyżuru przedstawicieli wykonawcy prac w dniu 6 września 2019 roku.