Informacja na temat zebrań wiejskich we wrześniu 2019 r.

Zamieszcza się harmonogram zebrań wiejskich w miesiącu wrzesień 2019 r. w poszczególnych sołectwach Gminy Gorzków. Tematyka zebrań dotyczy dysponowania środkami funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Gorzków na rok 2020. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Zapraszamy do aktywnego udziału w zebraniach.

Lp.

SOŁECTWO

DATA ZEBRANIA

1.

Antoniówka

15 wrzesień (niedziela) g. 1600

2.

Baranica

19 wrzesień (czwartek) g. 1600

3.

Bobrowe

5 wrzesień (czwartek) g. 1800

4.

Bogusław

15 wrzesień (niedziela) g. 1730

5.

Borów

8 wrzesień (niedziela) g. 1600

6.

Borów Kolonia

8 wrzesień (niedziela) g. 1500

7.

8.

Borsuk

Józefów

29 wrzesień (niedziela) g. 1630

9.

Chorupnik

8 wrzesień (niedziela) g. 1730

10.

11.

Czysta Dębina

Czysta Dębina Kolonia

28 wrzesień (sobota) g. 1600

12.

Felicjan

24 wrzesień (wtorek) g. 1800

13.

Gorzków Osada

26 wrzesień (czwartek) g. 1800

14.

Gorzków Wieś

15 wrzesień (niedziela) g. 1400

15.

Góry

9 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

16.

Olesin

16 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

17.

Orchowiec

14 wrzesień (sobota) g. 1600

18.

Piaski Szlacheckie

29 wrzesień (niedziela) g. 1430

19.

Widniówka

23 wrzesień (poniedziałek) g. 1600

20.

Wielkopole

14 wrzesień (sobota) g. 1800

21.

Wielobycz

24 wrzesień (wtorek) g. 1600

22.

Wiśniów

29 wrzesień (niedziela) g. 1800

23.

Zamostek

10 wrzesień (wtorek) g. 1600


Piotr Cichosz

Zastępca Wójta