Komunikaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie w związku ze zbliżającym się okresem zimowym

        W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenie dla konstrukcji obiektów oraz koniecznością dostosowania stanu technicznego obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przesyła stosowne komunikaty:
Komunikat Nr 1 - z dnia 14 października 2019 roku do właścicieli, zarządców i uzytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym
Komunikat Nr 2 - z dnia 14 października 2019 roku skierowany do właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu

 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
/-/Anna Wojtaszek