Rekrutacja do Służby Więziennej

Informacja dotycząca naboru do służby w Służbie Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Nabór do służby - szczegółowe informacje
Ulotka rekrutacyjna