Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dotycząca spotkania w Urzędzie Wójewódzkim w Lublinie dla organizacji pozarządowych

Informuje się, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojwódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, uprawnionych do ubiegania się  o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00. W jego trakcie przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.  

Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubelski.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//